Tổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

 

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đô thị Sông Hồng với sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự được đào tạo đúng chuyên ngành, giàu inh nghiệm và tâm huyết với nghề, đảm bảo thực hiện tốt các dự án có quy mô đến công trình cấp 1.

1. Ban lãnh đạo:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN TRỌNG NAM

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUANG KHÔI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUANG TUẤN

VŨ AN NGUYÊN

ĐẶNG NGỌC CHÍNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

TRẦN QUỐC TUẤN

2. Đội ngũ kỹ thuật:

          - Khảo sát địa chất công trình: 17 kỹ sư, Thạc sỹ tốt nghiệp chuyên ngành

          - Khảo sát đo đạc - Quan trắc chuyển vị tường vây, quan trắc lún: 06 kỹ sư, thạc sỹ tốt nghiệp chuyên ngành

          - Thiết kế, điện nước, môi trường, dự toán: 15 KTS, KS chuyên ngành

3. Công nhân:

          - Khảo sát địa chất công trình: 20 công nhân thợ 4/7

          - Khảo sát đo đạc: 05 công nhận thợ 4/7 – 7/7

          - Thí nghiệm: 05 công nhân thợ 4/4 – 7/7

          - Xây dựng: 50 công nhân thợ 3/7 – 5/7

 
arrow
phone 024 33 66 88 75